KRONIEK VAN HET JAAR Igo6. 461 7 9 II 19 21 23 30 7 Mei. 2 April. H. - M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden vertrekken naar het Loo voor het gewone jaarlijksche zomerverblijf aldaar. Mr. J. G. Patijn, Commissaris der Koningin, viert onder vele blijken van belangstelling zijn yosten verjaardag. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van eenige huizen aan de Lijnbaan en de Vuurbaakstraat. Idem tot reorganisatie der Brandweer. Idem tot het aanbrengen van electrische straat verlichting in een aantal straten. Hij keurt goed het stratenplan langs het emplacement der Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij Gewone ledenvergadering van „die Haghe”. SprekerDr. C. Hofstede de Groot overEen reis door Holland in 1678. Overleden H. J. C. Linse, kunstschilder, oud 63 jaren. Feestavond der Vereeniging „die Haghe” tèr gelegenheid van het 15-jarig bestaan der Ver eeniging in de Dierentuinzaal. De Heer en Mevrouw Mesdagvan Houten worden ter gelegenheid van hun gouden bruiloft door tal van vereerders in Pulchri gehuldigd. Overleden Mr. J. G. Gleichman, oud bijna 72 jaren, Minister van Staat, oud-Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vijftig-jarig bestaan der particuliere brood fabriek „De Oude Vette Hen”. Dr. G. J. Dozy eervol ontslagen als leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. Rapport van de Commissie in zake het onder zoek naar de oorzaak van de trillingen, welke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 508