4Ó2 KRONIEK VAN HET JAAR 1906. 15 Mei. l8 21 23 25 V 27 28 zich in sommige huizen in de Gemeente voor doen, wordt aan den Gemeenteraad overgelegd. De Gemeenteraad kent aan de ’s Graven- haagsche Vereeniging tot bestrijding der tuber culose een jaarlijksch subsidie toe van 2000. Overleden Mr. J. H. D. Kraeutler, oud 63 jaren, onder-Bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek. Bezoek van de leden van „Die Haghe” aan de buitenverblijven van H. M. de Koningin en van H. K. H. de Vorstin Von Wied onder Voorschoten en Wassenaar. G. van Diesen, oud-Hoofd-Inspecteur van den Rijkswaterstaat, Voorzitter van de Staatscommissie tot voorbereiding van de wettelijke regeling van het waterstaatsbestuur, wordt ter gelegenheid van zijn 8osten verjaardag door vrienden en vereerders gehuldigd. J. Hoogwerf eervol ontslagen als Directeur der Openbare Reiniging. De Gemeenteraad bepaalt de wijze van exploi tatie der terreinen bij de Laakhaven. Komst eener Deensche missie hier ter stede, welke in opdracht heeft H. M. de Koningin mededeeling te doen van de troonsbestijging van Z. M. Koning Frederik VIII van Dene marken. Overleden A. P. van Dam A. Wzn., oud 55 jaren, architect; ontwerper van het Warenhuis in de Spuistraat. Overleden A. Baud, oud 77 jaren, gep. Luit. Generaal. In het Hotel de Ouden Doelen stapt af een missie van 36 hooggeplaatste Chineesche per-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 509