3 Juli- 464 KRONIEK VAN HET JAAR I906. het Fransche, 6 V 9 Dr. N. Quint als Hoogere Burgerscholen met geschiedenis aan de Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus H. Korst en J. Fillekes. De Gemeenteraad stelt in tweede lezing vast een verordening tot wijziging van de Algemeene Politieverordening in verband met de Motor- en Rijwielwet 1905. Dr. M. A. Schepers benoemd tot leeraar in de klassieke talen en oude geschiedenis aan het Gymnasium. De Gemeenteraad verwerpt het voorstel van Burgemeester en Wethouders om het ontwerp- uitbreidingsplan der Gemeente in zijne afdee- lingen te onderzoeken en neemt aan een motie- Ter Laan, om, aangezien eerst omtrent de hoofd regelen, waaraan een uitbreidingsplan voor de gemeente ’s Gravenhage behoort te voldoen, moet worden beslist, dat voorstel in de afdeelingen te onderzoeken. De parade, in het Malieveld, gehouden ter eere van den verjaardag van H. K. H. de Prinses Von Wied, Prinses Marie der Nederlanden, wordt bijgewoond door officieren van Zweedsche en Belgische leger. Internationaal Concours Hippique op Zorgvliet, dat wordt bijgewoond door Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Eervol ontslag verleend aan leeraar aan de 5-jarigen cursus. De Gemeenteraad stelt de afdeelingen samen ter behandeling van de vraag, op welke hoofd beginselen het uitbreidingsplan der Gemeente zal moeten rusten. Hij besluit Burgemeester en Wethouders uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 511