f KRONIEK VAN HET JAAR 1906. 470 27 een gedeelte van den Scheveningschen- toebehoorende aan van .24 Dec. Hij benoemt tot leden van het College van In- spectores van de Gemeenteapotheek Dr. A. N. Erkelens en F. R. Vechtman. Hij besluit tot aankoop van den tuin op den hoek van Weg en de Javastraat, Mej. Alsche, om te dienen tot verbreeding de straat aldaar. Mr. F. B. Coninck Liefsting, President van den Hoogen Raad der Nederlanden, herdenkt zijn vijftigjarigen loopbaan bij de rechterlijke macht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 517