475 „Bezieners”. (De) Bie. [Bije] (Johan de) Biema. (E. van), Het bladz. I 388 en 429 -285 (5) -373 433 200 190 144 339 245 Barchon. (Van) Barent Jansz. Bartoutszoen. (Geryt). .282 (2) „Bataafschen Boer” (Uitspan ning) 216 Batz. (Orgelmaker)410 Bauer. (Marius)197 Bazar. (De Koninklijke) 7801214 Beatris Daniels - 285 (4' Beaumont. (Simon van) 174 Bebber. (Mr. Jan van), post meester te Hamburg. 188 en 189 400 136 Becker. (F. O.), wijnkooper Beekes. (A Beekom. (Johannes van), brood bakker444 en 451 Beeldenstorm382 „Beerclau”246 Behr99 Beieren. (Jan van) 427 „Belvédère. (Café) 125 Benthuizen. (Heer van) Berck. (Pensionaris) Berg. (Jan van den), soil. mil. 28, 33 en 56 Bergen. (Adriaen van) 147 Berghmans. (Ds. Nicolaes) 446 Beuckelaar. (Martijn) 153 Beuningen(Anna Catharina van) 400 „Beurs van Amsterdam” te Leiden De)209 Beveren. (Mr. Ernest van), Heer van West-IJsselmonde 176 en 182 Beijeren. (Hertogh Albert van) 360 Beijeren. (Jacoba van) 372 Beijeren. (Hertog Jan van)372 246 153 een en ander omtrent het Oude Haag- sche Postwezen139 „Bindelboeme”239 „Binkhorst”. (De) Bisdom. (Mr. Jacob) Bisschop Blaring (Heijn) Blauw- en zwartververs bladz. Blessen 118 Bleijswijk. (Van)55 Blocquerie.) Suzanna Sophia van de)156 (n. 1) en 192 Bock. (De)225 Bodaan. (Commissaris van het klein Wagenveer) 355 Boeken. (Verboden) in de 17= en i8e eeuw19 en 25 Boer. (D.)78 Boetzelaar. (Postmeester) 190 Boetzelaer. (Rutger van), Heer van Langerak 372 en 373 Bohemen. (Frederik Hendrik Keurprins van) 397 (n. 2) Bondt. (Mr. N.)24 Bonrepos. (De), ambassadeur 158 en 169 Bont. (Advocaat) 8(n. 1) „Bonte Koetje”. (Het) [uitspan ning] 203, 205 en 206 Boode. (Robbert de) 284 (4^) Boon. (Johan)179 Boot. (Wed. Mr. Vranck) 281 (i<) Boreel. (Maria)192 Borrebagh. (Adolff) 152 en 176 Borrebagh. (Cornelia) 152 Borrebagh. (Henrick), post meester 176, 177, 180 en 182 Borsboom. (Ant.)207 Borsele. (Floris van) 425 Borselle. (Joost van) 426 en 428 Borsselen. (Jacob van), Heer van Brigdam367 Borsselen. (Kapel der Heeren van)427 Borsselen. (De Wed. vanNico- laas van)365 Bosboom Toussaint. (Mevr.) 221 Bosch. (Jhr. Mr. R. L. van den) 215 „Bosch- en Veldzigt”. (Uitspan ning) 205 en 211 „Boschhek”.(Uitspanning,207 en 208 Bossuit. (Anna van) 367 en 373 Bossuit. (Heer van) 373 Boucher. 1 Don Alexandro)213 Boudijnszoen. (Jan) 287

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 522