c. 476 Bruëlis. (Wapen van) Bruessel. (Jan van) an, 215 en 218 221 256 (n. 2 287 280 339 280 339 286 339 114 339 231 34° 433 24 (n. 2) Buuren. (Willem van) Buys. (Pieter Janszoon) „Buwalda” Bye. (Pompejus de) Bijl Olivierszoon. (Jan de) Bijl. (Wed.) Bylandt. (Graaf van) bl adz. Busset [Bossuit] (Anna van) 422 en 427 372 eh 373 339 225 152 64 205 133 bladz. Bourgonje. (Cornelia)187 Bouwenszoen. (Jacob Jan) 281 (i") Boije. (Gerrit) 282 (3*) en 283 (3^ Brabander. (Ave) 232 en 280 Brand in de Teeken Academie 135 Brandelijn. (Robbert) 277 (n. 1) Brasser. (Guillaume) 206 Brederode. (Brandschatting van Jhr. Fran<;oys van) 270 Breetvelt. (Maritge) 285 (4Z’) Brey. (Victor) 179 en 182 „Breyeeren”243 Briene. (Simon de)173 en 174 Brienen van de Groote Lindt. (Baron van)135 Brigdam. (Heer van) 367 Brige. (Margriete van) 361 415 *53 257 109 124 286 131 Brimen. (Wapen van) Broeck (Cornells van den) Broederschap der Vollers Broek. (L. v. d.) Bron. (Hofjuwelier) Brouwer. (Dirck) Brouwer. Sr. (G.) Brouwer. (Symon 'Jacobsz.) 256 (n. 2) -415 339 Brugmans. (Hoogleeraar) 352 Brusselaer. (Pieter) 381 Bruyn Aelbrechtszoen 286 Bruynincx van Enckhuysen. (Pensionaris) Bruys. (Fr Budding. (Willem)68 Buekel Floriszoon339 Bugnicourt. (Monsr de) 425 Buis. (Paulus)2 „Buitenlust” Bulkleij Burcht. (Mr. Johan van der) notaris442 Burgh. (Cornells van der) 187 Burgh. (Everardus van der) 187 Burgh. (Huybert van der) 187 Burgh. (Mafia Cornelia van der 1 187 Busco. (Petrus de)385 Café Schrijver Café Zwemlust Camerlinc (Pieterkijn die) Canegies. (Cornelis van) Capadose Carbentus (Zilversmid) Cats. (Abel van) Cats. (Grafzerk van van) Cats. (Jacob), raadsheer van ’tHof 373 en 417 Cats. (Wapen van)415 Cats van Wale. (Wapen van) 415 Catwijck. (De Heer van), bal juw van den Haag 15 Chapelle. (La), hofjuwelier124 Chastillon. (Barbe de) 424 Chavonnes Vrugt (De), hof zanger Claes Claeszoon Claes den Smit Claes die Waal Claes Ghijszoen 258(11.1) Claes Jansz. (Heemraedsbode van Delfland) 277 (n. 1), 339,390 en 432. Claes Jorisz., timmerman 390 en 432 Claes Neel Claes Nelen zwagher Claes Nellenz. Claes Olmerszoon Claes Pieterszoen Claes Wouterszoon Claeszoen. (Adriaen) Claeszoon. (Dirk) 198 212 231 37 207 418 416 Jhr. Abel 396

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 523