D. 477 196 158 streek en Quabecq Craon (Anthoine) Craon. (Jaques de>. Craon. (Jehenne de) Denneweg Dermout. (Ds.) Destrée. (Organist) „Deijl”. (Den). Deijm. (Dirck) Deel (Anthonie) Deketh. iMr. A.) Dekkersduin Delden (Jan van) 339 339 en 340 286 339 445 427 353 415 339 286 339 286 339 282 (2) 145 238 en 255 247 286 34° Daalhoff. (Schilder). Dalen. (Jan Gerritsz. van) 277 (n. 1) Dammas (Claes)256 (n. 2) Dammas Jacobsz. 258 (n. 1) Dammas Pieterszoen Daniels (Beatris) Daniëlszoon (Jacob) 281 (i") 285 (4*) 34° Dankmeyer. (Schilder) 196 Dedel. (Jan Hudde) 156 (n. 1) 190, 191 en 192 Dedel (Postmeester) 165 Dedel. (Mr. Salomon)191 Dedel. (Mr. Willem Gerrit) 156, 191 en 192 37 en 38 417 200 *86 Delft. (Willem Willemsz. van) 231 Deminière. (Hofdansmeester) 114 367 (n. 2) 95 96 208 309 (n 2) Deijn Willemsz. (Dirck). 309 Diefstal van de diamanten van Prinses Sophia129 Dirk Claeszoon Dirck Engelbrechtzoen Dirck. (Jan) Dirck Kerstant Gerijtszoen Dirk Meeuszoen Dirrick Airntsz bladz. Crans. (Ciprianus)411 Cremers. (D 357 Croesink. (Cornells). Heer van Benthuizen373 Cruyswijck Outziers. (Petrus) 385 Cuilenburg. (Heer van) 422 Cuilenburg. (Glasraam van den Heer van) Cunaeus, (Overste). Cuyck. (Wapen van) bladz. Claesz. (Harper)344 Claeszoon. (Henrick) 284 (44) 339 Claesz. (Jacob) 277(0.1) Claeszoon. (Jan)339 Claeszoen Meeus 256(0.2). 258(0.1), 286 en. 287 Claeszoon. (Michiel) Claeszoon. (Pieter) Claeszoen. (Willem) Claeszoon. (Wouter) Cleef. (Van), boekhandelaar Cleef. [Cleve] (Magaretha van) 421 en 427 Clemenkof, (Russischen bak ker) 83 „Clooster-Kerck”360 Coebel. (Mr. Arent) 381 Coehoorn 103 Colbert. (Johan Baptiste), mar kies van Torcy enz. Colenbrander. (Directeur der Haagsche Plateelbakkerij) 225 Coligny. (Louise de) 394 Collen Ferd™. (Ferdinand van) 389 Commissarissen over de No tarissen36 en 37 Conflicten. (Vollers) 257 Coninck. (Maerten en Frans Tielmanszoene de) „Convent-we vers” „Coplode” Cornells Aerntszoen Cornells Joostenzoon Cornells. (Steven) 285(5) Cornelisz. (Jacob) 277 (n. 1) Cornelisz. (Steven). 285 (4^) Corneliszoen. (Willem) 284 (4^1 Cortgene. (Heer van) 425 Coltrau81 Coulombiers. (Carel Voyer de) 187 Coulster. (Wapen van) 415 Coupy. (Jozeph), Heer van Ver- -157 424 424 en 425 424 en 425 Craon. (Katherina van) 423 en 425

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 524