7° 478 4 E. Dirrick Evertszoen - 350 244 422 427 396 286 192 192 122 222 34° 374 Eedt van raem bladz. den printer in den 3I3 313 „Eenige vraagen den Heere Jr. Onno Zwier van Haren voor- gesteld” enz. (brochure) 14 en 25 „Eerste woning”. (De) [herberg] 205 Éewout Hugenzoon 339 Egmond en IJsselstein. (De huisvrouw van Ridder Arent van)372 Egmont. (Glasraem van den Graaf van) Egmont. (Graaf van) Elburch. (Frederick Frederixz van der) Elisabeths Zusterhuis. St.) Ellinckhuizen. (Van), timmer man 131 Empereur. (L’), predikant 417 Empereur. (Gedenkteeken voor Ds. Johannes 1’) Engelbrechtszoen. (Dirck) Engert Enschede. (Izaak) Enschedé. (Johannes) Enthoven. (Karel) „Erica”. (Villa) És. (Jan van) Esche. (Mr. Jan van) Everard. (Prof.)124 Evert de Verwer286 Evert Dirricszoen 281 (2) en 290 Evert Quyrijnsz., casteleynvan Jt Hof277 (n. 1) Evertsen. (Jan)22 Evertszoen. [Evaertsz.], (Dirrick) 282 (36), 283 (31) Evesque. (Manus 1’) Ewoutszoon. (Pieter) Eijlbracht. (Schilder) JT"--AT Eijnde. (Huijbert van). 389 243 bladz. 282 (34), en 283 (3.) Dirricszoen |Dirxz] (Evert) 281 (2) en 290 Dirricszoen. (Henrick) 33g Dirckszoen. (Pieter) 287 Eedt van den raemmeester Dircxzoen. (Jan). 258 (n. 1) „Disch”249 Doe Willemszoen 281 (2) Doedenzoon (Pieter) 340 Doeffz. (Adriaen)145 Does. (Sijmon van der 284 (4^) en 35° Does. (Willem van der)363 Dognies. (Walleran) 424 Dominicanen of Predikheeren- klooster360 Dompière. (Monsr de) 424 Dompmart. (Heer van) 424 Doom. (Jacob)287 Dorp. (Arnold van) 416 Dorp. 1 Grafmonument voor Arnold van)396 Dorp. (Grafmonument voor Josina van)396 Dorp. (Wapen van) 416 „Drapeniers”255 „Draperye” van Den Haag, 1 De), doorDr. H. E. van Gelder 229 Draperye. (Keur op de)345 Draperye. (Ordonnanciën en Keuren)292 e. v. „Droogscheerder”249 Drukpers. (Censuur over de) 1 e. v. Dudley Carleton.(Ambassadeur van Groot Brittanniën) 20 Duin. (Jacob van der) 381 „Duindal” 228 „Duin en Veldzicht”. (Uit spanning) 213 Duren. (J. van)24 Duyck. (Adriaen1, secretaris 435 Duyck. (Rekenmeester) 389 Duyck. (Wed van den reken meester) 430 Dijk. (Van), warmoezier76 Duyven. (M. van) 199 70 34° 100 Eijnd. (Wapen van Van den) 415 „Ézelen”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 525