F. G. 479 439 413 391 391 243 en 258 286 34° 34° 339 Gogh. (J. P. van) Gonter Andrieszoon Gooyaars. (Casper). Goud. (Willem) Graafland55 Graeff. (Andries de) 147 Grafkelders in de Kloosterkerk ontruimd bladz. 28112 102 250 393 33? ■339 bladz. 228 177 152 24 Fénélon. (Markies van) 164 75 Gabriel. (Peter), predikant 382 Gaillard. (J.), balletmeester. 204 Gallait. (Portret van Koningin Sophie door) Gasthuis. (St. Nicolaas) „Gasthuis-kerk” Gedenktafel in den muur der Kloosterkerk417 Gelder. (Dr H. E. van), De „draperye” van Den Haag 229 Geldmaker Jr. (F. L.), Jacob de Riemer 16761762 Gent. (Van)103 Gerber. (Michiel)180 Germain. (Maria)175 Gerrit Adriaensz. (De Wed. van)285 (4*) Gerrijtszoen (Pieter Jan). 309 Gerritszoen. (Pieter) 281 (ió) 287 Gerijts. (Aef)258 (n I) Gerritszoen. (Gerrit) 144 en 145 Gerijt Aerntszoen van Scheve- ningen287 Gerijt Bartoutszoen 282 (2) Gerijt Gerijtszoon339 Faassen de Heer. (Ds.) Fabre. (Samuel) Fagel. (Kaspar) Falaisseau. (M.), drukker 1TVrtT1_: Financiën. (Ministerie van). Firmo. (Thomas van), prior 364 Flachat. (Zanger)118 Flescher83 Floriszoen. (Jacop)286 Floyon. (Alienora van) 422 en 427 „Fontijn”. (Het)205 Frederik Hendrik, Keurprins van Bohemen 394 en 397 (n. 2) „Fuelge”. (Foelie)246 Funcke112 Funckler. (G. L.)206 Gerijt Jansz. (Priester) Gerijt Stiermanszoen .282(2) Gerijtszoen. (Comen Dirck Kerstant) Gerijtszoon. (Henrick) Gerijtszoon. (Jacob) Gerijtszoen. (Willem) Geschutgieterij in de Klooster kerk389 en 430 Geschutgieterij. (Overbrenging der) 398 Geschutgieterij in het Voorhout (Poort der) Geschuthuis. (’s Lands) „Gespan” Geun. (Pieter)48 Geysweyt46 „Gezworens”. (De)243 Ghijszoen. (Claes) 258(11.1) Gieseke88 „Gilde der Vollers” 257 Gilde. (St. Zeveer)290 Gillis. (Mr. Paulus Abraham). 55 Gilliszoon. (Ailbrecht). Gilliszoon. (Jan) Gilliszoonszoon. (Pieter Jan) 340 Glarges. (Mr. de)434 Glas van de Staten van Hol land in de Kloosterkerk 429 Glasraam in de Kloosterkerk. 384 Glasraam in het Koor der Kloosterkerk422 Glasraam van den Graaf van Egmont427 Glasraam van den Heer van Cuilenburg427 Glasraam van Jaques de Ligne 427 Gobius des Tombe. (Mevr.) 75 Goens.( Johanna Maria van) 357 (n. 2) 4°7 34° 205 374

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 526