480 H. c Grondwet. (Nieuwe) „Groote Loo”. (Het) „Halfweg” Hall. (Van) Hancock. (Juwelier) Haren. (Onno Zwier van) „Haring”. (Café) Harper Claesz Henrick Dirricszoen Henrick Gerijtszoon Henrick Willemszoon. Hennijn. (Anna van) Hennijn. (Wouter de). 453 23 Hoen. (Jan Dirksz. ’t). 381 Haagsche Rijswijkloopers. (De) 393 JT 1 Hackens. (Pieter) „Haeckgaren” Haes. (R.L. de), Van Haagsche Koffiehuizen II Haften (Wapen van) 144 217 34° 200 Hartogh. (F. H. de) „Hartshoirn” Harwood (Edwardi) Haverslag. (Abraham) Haye. (Gilbertus de la) Hazemond. iM.) Heer. (Ds. Faassen de) Heerenberg. (Daniel’s) Heinsbergen. (Vrouw) Heiser. (Restaurant van) Hendrik. (Prins) Henrici. (Godfried) Henricus. (Schilder) Haansberge 1 Solliciteur militair) 30 22 240 Hillebrantszoon. (Allert) Himmelgarden „Historisch verhael van het geen voorgevallen is tusschen Onno Zwier van Haren en zijn dochter” (brochure) 13 en 25 Hodenpijl. (Dirk van) 364 Hoeckens. (Jan Claesz.) 256 (n. 2) „Hoek van Hope”. (De) 75 Hoeke. (Van), solliciteur Hoekwater. (C.) -194 4j6 Halewin. (Johanne van) 424 en 425 Hale win. (Josse de) 425 i 199 119 129 25 212 344 bladz. 25 246 397 455 375 210 228 29 212 125 80, 106 en 127 23 196 Henrick Claeszoon [Heynrik] 284 (40) en 339 339 34° 339 373 373 Heynricxzoon. (Gregorius) 340 Heynric die wantsnider 280 Henricxsoen. (Willem) 233 Heraldieke tentoonstelling in 1880137 Hercules. (André), kardinaal van Fleury163 Herenthout. (Wapen van Sant- lijn van)415 Herlaar. (Huybertje Claasdr) 451 Hermanszoon. (Jan) 340 Hey (Jacob) 256 in. 2) Heyde van Zevenbergen. (Hen drik Jansz van der) Heytfeld. (Willem) bladz. Grafstede in het Koor der Kloosterkerk372 Graftombe van J oost v. Borselle 428 Graftombes en Kapellen in de Kloosterkerk421 Graven in de Kloosterkerk 405 Graven in de Kloosterkerk. (Prijzen der)398 Gregorius Heynricxzoon. 340 Groen van Prinsterer. (Mevr.) 76 Groeninck. (Aernt)287 Groeninx van Zoelen. (Dames) 126 122 206 Grotenrooij. (Robertas) 400 Grotius. (Pensionaris) 433 Grovestins. (Van) 71 en 118 Gi uttenoproer. (Het) 118 Gruythuyse. (Katherine van de) 422. 423 en 427 Grijp. (Dr. v. d.)124 Gulden. (Carel van), schrijn werker 400 Guyot. (P. C. G.)417 Gijs Janszoon340 Gijsberti Hodenpijl. (C. F.), Hulpbetoon van ’s-Graven- hage na het springen van het kruitschip te Leiden in 1807 351

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 527