I. J- 481 Hoytema. (Schilder) 192 277 (n. 1) 277 (n. 1) 34° 34° 339 34° Hoey. (Van), ambassadeur Hofcouriers Hoffman Hoffman. (W.) Hogendorp. (Freule van) Hoichstraet. (Dirck) Hoichstraet. (Willem) „Hollandsche Tuin”. (De) Immink. (Alida) Inkomsten Iselstein. (Vrou Jacob Claesz van Delft Jacob Cornelisz Jacob Daniëlszoon Jacob Gerijtszoon Jacob Hugenzoon Jacob Jacobszoon Jacob Jan Bouwenszoen 281 (1") en 286 Rotter- 258 (n. 1) 287 Huyge. (Jan) Huygens. (Christiaan) Huijgens. (Constantijn) Huygezoen. (Jacob). Hugenzoon. (Eewout) Hugenzoon. (Jacob). „Huis Nieuw Oosteinde” „Huis ten Deijl”. (Het) Huisinga. (Harmen van) bladz. Hulpbetoon van’s Gravenhage na het springen van het kruit schip te Leiden in 1807, door C. F. Gijsberti Hogenpijl. 351 Huls. (Mr. Samuel van) 173 en 176 Huis. (Willem Carel van) 173, 174 e. v. 286 418 (n. 1) 418 (n. 1) 281 (1") 448 der Kloosterkerk 398 van' 422 200 114 114 Hove. (Van), passementwerker 114 TT -■*■ jgf) Hudde. (Anna Maria) 156 (n. 1) Hudde Dedel. (Mr. Jan) 156. 191 en 339 339 204 209 D to0 Huisvesting van Fransche Her vormde vrouwen in de Kloosterkerk388 Jacob Janszoen van damme Jacob Pieterszoen Jacob de Riemer, 1676 1762 door: F. L. Geldmaker Jr. 439 Jacob Wouterszoon 340 Jacobsz. (Dammas)258(11.1) Jacobsz. (Joost), burgemeester van den Haag 284 (4^) 285 (5) en 350 Jacobsz. (Mr. Lambrecht) 381 Jacobszoen. (Pieter) 218 (i^) Jan Adriaens, timmerman 284 (4^) Jan Aerntsz.. deurwaarder 289 Jan Claeszoon339 Jan Dirck339 Jan Dircxzoen258 ,n. 1) Jan Gilliszoen339 Jan Hermanszoon390 Jan Huygen286 bladz. Hoeve. (Mr. Jacob v. d.). 150 Hoey. (Adriana Christina van) 191 170 in 118 4°7 126 286 286 205 Holthuysen. (Cuper van) 176 en 177 Hondius434 Honneurssen. (Jan)434 Honstein. (Johan van) 48 Hoogenhoeck. (Gijsbert van) 381 Hooghe. (Romeijn de). 150 (n. 1) Hoogland en Emiclaar. (Heer van)206 Hoogstraten. (Johan van) 445 Hoogstraten. (Raadsheer van)17 Hoorn. (Symen van) 144 Hoornbrug. (De)199 Hop. (Tresorier)165 Hopcoper. (Huych)411 Hopman. (A.)213 Horst. (Claes)339 Horst. (Johan van der) 150 Hortense.(Portret van Koningin) 105 „Hotel de la Promenade” 218 en 224 „Hotel des Indes”135 „Houtrust” Hove. (Bart van), schilder Hove. (Sophie van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 528