K. 482 Kersten Roelensz. (Postmeester 165 437 i j 401 371 Joost Pieterszoon Joost Siimonszoon Joost Wouterszoon Joosten. (Dirk) Joostenzoon. (Cornelis) 400 -215 75 237 25 e. v. Koning bladz. Jan Janszoen 262 (n.) en 340 Jan Lodewycxzoon Jan Michielszoen Jan Philipszoon Jan Pieterszoon jan Willemszoon jansz. (Barent) Kloosterkerkstraat Knoop. (Aernt) Knoop. (Gerijt) Knoop. (Gijs) Knoopen en snorren Koens. (J. C.) Koffiehuizen. (Haagsche) Koffiehuizen. (Van Haagsche), door R. L. de Haes II Kolin Pieterszoon bladz. Kapellen en Graftombes in de Kloosterkerk421 Karnebeek. (Drukker) 8 (n. 1) en 24 Karnebeek. (Van)103 Kasteele. (Jacob van de), laken- kooper Kate. (Mari ten) Kazernestraat. (De) „Kemster”. (De) Kermis25 Kermiswandeling van K Willem II en het Hofgezin 129 en 130 281 (i4) Ketting of scheringdraad 239 Keur op de draperye. 345 Keuren aangaende de Root- zieders346 Keuren op de Verwerije 346 „Kibbelaer” 280 „Kielwollen”240 Kielen. (Catrijn) 231, 233 (n.3) en 280 144 360 Kaemmerer78 door R. L. de Haes II 194 „Kairder”. (De)237 Kolin Pieterszoon339 KapelderHeerenvanBorsselen 427 Koninck. (Philips), schilder 149(11.1) Kiggelaer. (Heyman) Kleef. (Adolf van) Kleef. (Margaretha van) 360, 361 en 364 „Klein Zorgvliet” 219 en 221 „Kleine Loo”. (Het) [uit spanning] 206 Kleijn. (J. C.), organist der Kloosterkerk Klooster in ’t Voorhout. Kloosterkerk. (Literatuur over de) Kloosterkerk. te’s-Gravenhage, (De), door Adolph Mulder 359 75 339 339 en 340 287 242 205 194 339 287 339 340 339 285(5) Janszoon (Claes). 277 (n. 1) en 339 Jansz. (Claes), heemraadsbode van Delfland 390 en 432 Janszoon. (Gijs)340 Janszoen. (Jacob) 258(0.1) Janszoon. (Jan) x45 en 339 janszoen. (Jorijs)287 janszoen. (Pieter) 339 en 258 (n.i) Janszoon. (Vop)339 Jauppain. (Postmeester te Brussel) Joost Jacobsz., (Burgemeester van 'den Haag) 284 (4*), 285 (5) en 350 339 339 340 382 34° Joppen. (Adriaen), schepen te Dordrecht 390 en 432 Jorijs Janszoen287 Jorisz. (Claes), timmerman 390 en 432 [oriszoon.(DeWedvanMaerten) 285 (4'-) Jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag IV door: Mr. J. B. J. N. Ridder de v. d. Schueren Jut de Stopster 285 (4*) Jut Gerrit Adriaensz. (De Wed van)285 (4/')

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 529