L. M. 483 Linski. (De) Lintz Lipsen. (Claes van) Lodewijcxzoon. (Jan) „Lantstucken”. Leenaert Hendricksz. Lem. (Van der) Lenert Ysbrantsz. 285 (4«) 232 (n. 2) 34° 74 Laan. (Arij van der), turfboer 400 124 257 247 233 349 Lambrecht Jacobsz. (Mr.) 381 339 202 391 Manege Manege in de Kazernestraat Manege. (Koninklijke). Marie Willemsdochter (Jkvr.) 281 (ic) Marine (Brand van het Mini sterie van) Martinszoen (Adriaen) Mateling. (Hofdichter) Matheus Meeussoen Matheuszoen (Pieter) Mathijs Pieterszoon Mechijs. (Niesje) „Mecklenburger hof” blaclz, Lodewijk, Bastaardzoon van Hertog Willem van Beieren 365, 372, 422 en 427 Lodewijk Napoleon. (Koning) 352 en 403 182 384 128 339 113 258 (n. 1) 286 339 452 210 452 365 Lachapelle (Hofjuwelier) Lakenindustrie Lakens. (Aantal) Lakens. (Haagsche) Lakenverkoop Machtelt Meyerslaen 281 (ic) en 282 (2) Maarten Joriszoon. (de Wed. van Maesen. (Griete). Ma'strecht. (Gijs van). Maltitz. (Graaf de) 130 en 132 413 75 Loeft'. (Paulus) Loen. (Pater Petrus) Lom. (C. van)24 Longijn. (Wapen van) 415 Lottijnxzoen. (Mr. Adriaen) 288 Louris Talman 284 (4^) Ludovicus D. Philippus. (Predi kant te Maastricht) „Lusthof Schuddegeest” Lambrechtszoon. (Willem) Lammeren. (F. van) ’s Landsgeschuthuis Langerak. (Heer van) 372 en 373 240 258 (n. 1) .203 -285 (5) Lepper. (Mr. Petrus) 189 Leyden. (Burchgrave van) 422 en 423 Leyden. (Burchgravinne van) 423 Lhérie. (Zanger)117 „Libau”. (Villa)196 Ligne (Jacques de)426 en 427 Limborch. (Hendrik van) 441 Limborch. (Mr. Frans van) 441, 444, 446 en 450 204 112 34° 339 21 213 Lijkschouwing 43, 46, 60 en 69 Lynden. (Freule van) 126 Lyningen. (Jolente gravin van) 372 „Lynnenhevelt”240 Lyon. (Martin de)205 Lys. (Van)66 Lijsbeth Susterhuys. (Het) 282 (30) „Lijst”. (De)240 „Lijstdraad”237 bladz. Koning. (Edzard en Nol) 196 Koninklijke Bazar. (De) 78 en 214 Koor der Kloosterkerk 413 Kooy. (Abraham Joppe van der) Kortgene. (Vrouwe van) Kouchelef126 Kraayenbrink. (Organist) 408 Krayenhoff'. (Kol. der Genie) 353 Kruithuis achter de Klooster kerk. 1 Ontploffing van het) 392 Kruitschip te Leiden., Springen van het)351 Kuys201

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 530