O. N. 484 Noordendorp. (J. S.) 374 359 Micault. (Wapen van). Michiel Claeszoon Michielszoen. (Jan) Mieden. (Van der), raadsheer Mieling Militieloting in de kerken Ministerie van Financiën Móccand (Pieter), koster der Kloosterkerk Moetjes. (A.) Moons. (Willem) Moroens. (Sr. de) Motley Montoban (Monsr. de) Moulijn. (Schilder) Mouton. (Jan) „Muken” Mulder. (Adolph), De Klooster kerk te ’s-Gravenhage 24 204 211 200 417 37 z37 241 en 249 242 .36 en 65 „Nopster”. (De) „Nopteyken”. (Het). „Nopijzer”. (Het) Notarissen Nijeveen. (Mr. Huych van) 284 bladz. Muller.. (Hendrick) 179 en 182 Mulops. (Lijsebette) Multatuli „Munt”. (De) Muyssart. (Magdalena Antonia) 192 o- A 1 205 en 2Oj 286 339 258 (n. 1) 118 .171 382 -451 -451 io3 *97 (4« en 4«) Nijeveen. (Dr. Huych Ysuel van) 275 Monnikenplaats. (De) 366 Moons. (Wed. Pieter Willemsz. 283 (3") 283 (3'0 424 207 424 196 186 243 Neck. (Jan). Neel. (Claes) Nelen. (Claes)287 Nellenz. Claes)280 Niagara. (Miss)226 Nicolaesgasthuis. (St.). 250 en 349 Nierop (Pieter Arenssen van) [Alias Pieter Geun] 48 Nieuhoven. (Maria)440 en 446 Nieuwerkercke. (Graaf van) 81 Nieuwland. (Predikant) „Nieuw Oosteinde”. (Huis) „Nieuw Paviljoen” Oem. (Floris)373 Oem. (Hendrik)373 Oem. (Jan)373 Oem. (Tielman)373 Oem van Wijngaarden Jansz. (Mr. Floris) Oem van Wijngarden, (Gods- calck)426 en 427 Oem van Wijngaerden (Mar- garetha)373 bladz. Mees. (Coman)340 „Meesterie”243 Meeus Claeszoen 256 (n. 2), 258 (n. 1), 286 en 287 Meus Pieterszoon Meeuszoen. (Dirk) Meeussoen. (Mathees) Meischkes Mellin. (Louis) Mennink. (Adriaan). Menting. (Arnoldus; Menting. (Sara) Merkes Mertens. (Jan) Meurs. (Van), orgelmaker te Utrecht409 Meyer. (Jan de), borduurwerker 402 Meyers. (Machtelt) 281 (ic) en 282 (2) Meyntgijs. (Cornells Sanne) 287 -x 415 -339 287 3° 100 Nobbe 4O4 j 75 I Noose (JJ 400 23 Molen. (Dirrick van der) 284 (4*) „Molentje”. iHet) 201 Mollerus. (Christoftel Nicolaas) 28 Mollerus. (Minister) 353 Mslrath70 280 207 412 (n. 2) Mijné. (G. A. J.) Nachtegaalspad. (Het) 75 en 367 Nachtegael. (Henric) 256 (n. 2) Nachtegael. (Jan)274, 286 en 347 363 en 368 256 (n. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 531