p. 485 209 73 „Overbosch”. (Uitspanning) Overheul. (Jacobus) Pieter Matheuszoon Pieter Paulus. (Mr.) Pieter Pietersz. Pieter Rembrantszoen Pieter Roelofszoen Offenbergh (Christiaen van) Offermans. (Schilder) Offermans. (Violist) Oldenbarneveldt. (Raadpensio naris) Oldersom. iSyrach van) Olmerszoon. (Claes) Ommeloep. (Jan) Ommen. (Mr. Aernt van) Omphal. (Freules) 286 231 280 281 (i") 287 34° 339 339 339 241 242 en 249 -433 151 99 „Paddevoeten” „Paertse”. (De) Paeu. (Pensionaris) Pajot. (Louis Léon), Graaf van Onsenbray enz158 Paleis van Koning Willem II 73. e.v. I Iet glanstijdperk van het Kon. Paleis op den Kneuterdijk te ’s-Gravenhage, onder de regeering van Koning Wil lem II en Koningin Anna Paulowna door: A. J. Riko. bladz. I bladz. Pancras. (Nicolaas)189 Parkstraat75011367 114 en 118 Paskwillen en verboden boeken Pesters. (Mr. Jacob) Pesters. (Mr. Willem). Pestziekte in 1574 „Petersburg”. (Uitspanning) Peyrère. (Isaac la) Pheiffer. (J.) Philipszoon. (Jan) Pieter Aerntszoen Pieter Claeszoo'n Pieter Dirckszoen Pieter Doedenzoon Pieter Ewoutszoon. Pieter Gerritszoen Pieter Jacobszoen Pieter Jan Gerytszoen Pieter Jan Gilliszoonszoon Pieter Janszoen 258 (n. 1) 339 286 402 274, 340 en 347 286 287 Pieter Symonsz256(11.2) Pieter de Verwer Pieterkyn, die Camerlinc Pieterszoen. (Claes) Pieterszoen. (Damnias) Pieterszoen. (Jacob) Pieterszoon. (Jan) Pieterszoon. (Joost) Pieterszoon. (Kolin) Pieterszoon. (Mathijs). 395 179 Paulez. (F.). 339 281 (i") 286 126 „Ons Genoegen”. (Buitenver blijf) Onthulling van de gedenksteen van Jacob Cats418 Oostenrijk. (Margaretha van) 379 en 380 Oosthoorn. (Pieter van) 33 Oranje. (Erfprins van) 418 Oranje. (Prins van) [Koning Willem 1]404 Oranje Vendel in de Klooster kerk 402 Orgel der Kloosterkerk 408 Orgel in de Groote en in de Nieuwe kerk410 Oude Doelen (De)209 „Ouden Deyl” (De)210 Oulry. (Abraham) 179 en 182 Outshoorn. (Yda Maria van) 440 Outziers (Petrus Cruyswijck) 385 „Overbosch”; (Uitspanning) 206 22 in de 17= eeuw. (Titels van) 19 en 25. 210 Paulus. (Mr. Pieter) 402 Pauwels Schoemaicker 282 (2) Paviljoen in het Bosch. (liet). 210 „Pax intrantibus”203 Peers (Solliciteur Militair) 30 Pelleerders of Uytreders 251 Peltzer135 „Pershouwers”250 Persijn (Cornelis van) 187 190 190 385 202 22 (n. 2) 212 -339 .286 339 en 340 287 -34° -34° 281 (i?') 287 281 (i^) 3°9 34°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 532