R. 486 Pieterszoon. (Meus) Pieterszoon. (Symon) Pietersz. (Vranck) Placet. (Het) Prins Hendrik. „Prinsekerk”. (De) „Prinse Vinkehuis”. Prinse Vinkepark Prinses der Nederlanden 360 47 281 126 398 225 203 237 425 287 en 289 204 418 bladz. „Printer”. (De) 241 en 247 „Proosdije”. (De)393 Protonotariï36 en 55 Prijzen der graven in de Kloos terkerk Puls. (Café-Chantant) Putters. (P.) „Puyck wolle” Pyennes. Sr de Pijl. (Jan) Pijll. (J- J- v. d.). Pyzel. (zilversmid) Rembrantszoen. (Pieter) Rennoy. (Mr. Gerardt) Renum. (Jan van) Reyers. (Wed. M.) Reygersbergen. (Adriaen) 286 en 289 Reynkens. (Fije)233 en 280 Reynkijn de Verwersknecht 287 Reyster (Willem) 282 (3") Ridder. (Gerijt)286 - Ridder. (Willem)286 Riemer. (Frans de)444 Riemer. (Isaak de) 440 en 447 Riemer. (Jacob de) 439, 440, 445, 446, 447, 450, 452 en 454 Riemer. (De huisvrouw van Jacob de)449 Poes. (Dirc) Poix. (S'-, de) Polak. (S.) Polanen. (Wapen van) Poll. (Pieter van de) Pompeyra. (Mevr.) Poort der geschutgieterij in ’t Voorhout391 Portret van Isaak de Riemer448 Portret van Mr. Jacob de Riemer448 Portret van Koningin Hortense 105 Portret van Koningin Sophie door Gallait102 Portret van Nieuhoven 448 Postverbinding tusschen Am sterdam en Den Haag. 147 Postwagen op Amsterdam 187 Postwezen. (Het Haagsche) 139 e.v. Een en ander omtrent het oude Haagsche Postwezen, naar bescheiden uit de archieven, door: E. van Biema. 139 Prangan. (Hendrik Willem), notaris443 en 447 Predicatiën in de Kloosterkerk. 434 Predikheeren of Dominicanen- Klooster Preventie in Strafzaken Prins der Nederlanden 418 80, 106 en 127 395 215 216 418 Prinsterer. (Mevr. Groen van) 76 bladz. 286 339 145 120 en 121 „Plankje”. (Het), fUitspanning] 202 „Plooter” (De)237 Poel. (Van der), inspecteur der Kerken en Kerkelijke goe deren 410 Poelgeest. (Alyt van) 233 (n. 3) en 361 342 424 443 416 189 357 „Raemmeesters”246 Raemplaatsen275 „Raempoort”244 „Raemrecht”245 „Raemsteden”245 „Ramen”. (De)244 Ramen. (Transporten der) 1412— 1564 Rechteren. (Dames van) Reenen. (Johanna Philippa van) 442 en 446 Reenen. (Theodora van)442 Reitsmann112 Rekenkamer. (De Algemeene) 75 286 344 34° 210

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 533