r s. 48/ 373 en 427 Sacristy.” (De) Sacristy van de Kloosterkerk afgebrand Sannes. (Johannes van) Santlijn van pen van) Sasseboutszoon (Andries) 73 401 „Sceriaer.” (De) Schandeure. (Heer van) Schandeure. (Vrouwe van) Schelfhout Schering- of kettingdraad 239 „Scheurkerk.” (De)395 Scheurleer. (Boekhandelaar) 445 Schip der Kloosterkerk 368 Schiphorst. (Kamerbewaarder) 193 Schmidt. (E. P.)418 Schmidt. (Juft'.)219 Schoemaicker. (Steven Corne- lisz.)284 (4A) Schol. (Hendrik)37 Scholl. (Wynant). 144 en 277 (n. 1) Scholten112 Scholtes. (Johannes) 179 Scholtes. (Pieter)179 Schoonderhagen. (Chirurgijn) 68 Schoren. (Van der)213 Schout. (Jan)286 bladz. Ruygrok. (D.)215 Ruyl. (Johan) 179 en 182 Ruysch. (Dirck)177 Ruysschen. (Aechte) 286 Ruyter. (Jacob) 258 (n. 1) Ryckevorsel. (Familiegraf van Mr. Cornells van) 445 Rygerbos, pensionaris van Haarlem55 Rijk, minister van Marine 103 en 128 Rijn. (Vrouw van)202 367 182 Herenthout. (Wa- 4T5 340 Scaghen. (Aelbrecht van) 427 Scaghen. (Heer tot) 426 Scaghen. (Josten van). 427011428 Scepper (Livinus de) 385 249 422 422 99 bladz. Riemer. (Testament van Mr. Jacob de)447 Riemer. (Jannetta de) 440,447, 448, 452 en 453 Riemer. (Johannes de) 440 en 447 Riemer. (Johanna Philippe de) 449 en 450 Riemer. (Maria de) 440, 446, 45° en 451 Riemer. (Petronella de) 449 Riemer. (Dr. Pieter de) 440 Riemer. (Mr. Pieter de) 444, 446, 449, 450, 451,452,453 en 454 Riemer. (De Wed. van P. de) 446 Riemer. (Salomon de) 450 en 451 Rietmulder. (Commies) 356 Riko. (A. J.), Het glanstijdperk van het koninklijk paleis op den Kneuterdijk Robbers. (Orgelmaker) Roche. (Abel Servien, graaf de la)21 (n. 4) „Roeilust”. (Uitspanning) 198 Roel Willem Aerntszoen 286 Roelensz. (Kersten). 281 (R) Roell353 en 354 Roelofszoen. (Pieter) 287 Rognet. (M.)23 „Romein”. (De)227 „Roomhuis”. (Het) [Uitspan ning]208 „Rootsieders”245 Rootzieders. (Keuren aengaende de)346 Rop. (Ant. L. de)75 Rosaeus. (Ds. Henricus) 393, 394, 433 en 434 Rothé. (Johannes)23 Rouwwapens of wapenborden in de Kloosterkerk 399 Roijen. (Van)55 „Ruimzicht”211 Ruinin. Wapen van) 415 Rumpf. (Christiaan Constantin) 157 Rusloo. (Hendrijn)67 „Rusthof.” (Linnennaaischool). 76 Rutgersz. (Dirck)145

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 534