488 van 365 Sybrantsz (Reynier) Syman de Voire Symon Pieterszoon Symonszoon. (Joost) Symonsz. (Pieter) Symonszoon. (Willem) bladz. Schouwing van lijken 43, 46, 1 8 178 paarden in de 388 en 429 66 81 423 55 95 215 356 179 en 182 126 Suis. (Mr. Cornelis) 382 104 198 77 ^jLiiuuvving van T-ö, 60 en 69 Schrevel Adriaensz. 277 (n. 1) Schrevelsz. (Adriaen) Burgerm van den Haag 277 (n. t) Schroodsters237 Schroot. (Metselaar) 131 Schrijftafel gemaakt door Wil lem III „Schrijver”. (Café) Schuddebeurs Schueren. (Mr. J. B. J. N.Ridder de van der) De Jurisdictie- geschillen iV Schuitepraatje. (Het) [Brochure] Schuts. (Hendrick) Schuylenburgh. (Willem Hen drik van'172 „Scieten”244 (n 1) „Scoor”240 Seckendorf. (Baron van). 33 Seraets (Jhr 367 (n. 2) Serie. (Joh.) organist der Kloos terkerk 409 Servien, graaf de la Roche. (Abel)21 (n. 4) Serviënt. (Ambassadeur'. 21 Severusgilde (St.) 239 en 290 Simons118 Simons (Trijii) 284 (4A) „Sinte Nyclaes gasthuyse” 349 Six. (Johan), Heer van Vromade158 Skating-ring in het Victoria- Hótel226 Slaapvertrek van Koning Wil lem II101 en 102 Slingeland (Barthout van) 188 Slooten. (Van der), hoefsmid 76 Smit. (Claes) 231, 233 en 280 Smits. (J. G 215 Sniders. (Catrine Willem) 280 Snoek (Bart) 194611197 Snorren en knoopen 242 Snouckaert van Schauburg 103 en 126 Solms (Amalia van) 394 (n 2) bl adz. Sombeeck. (Jkvr. Johanna van) 283 (3 O Sommer284 (4<5) Son (Van)120 Sophie. 1 Prinses)106 Sophie (Diefstal van de diaman ten van Prinses)129 Soyssons (Jan de) 424 en 425 Soyssons (Walleran de)424 Spiritistische seances bij Ko ningin Anna Paulowna en Koningin Sophie. 132611133 Splinter. (Fransje de Wed. van Jam344 Staal. (Mr. Johan)55 Stalinne. (Anna), Vrouwe Kortgene Stalling van Kloosterkerk Stam. (Dirk) Standbeeld van Prins Willem I „Stavel” (Vrouwe van) Steen. (Van den) Steven Cornelisz., schoemaiker 284 (4//, en 285 (5) Steyn. (Jan vam 281 (i/') 011282(2) Steyn. (Mr. Pieter)29 Stiermans. (Dirrick) 281 (1") Stiermanszoen. (Gerryt) .282(2) Stipel. (Mattheus) 179 en 182 Stipperjaan. (Orgeltreder) 401 Straaten. (Van)198 Stratenis Stroebel (Kunstschilder) Struyk Strijp. (Willem van) Styrum. (Dames van). C---- zn/r.. r* Swalmius. (Ds. N.) 394, 434 en 436 Swarm. (Carel Bernhard van) 28 en 30 286 (n. 2) 231 (n. 1) 339 -339 256 (11.2) 340

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 535