T. u. V. 489 van 83 75 37 402 75 Taxis. (Frans von). Taxis. (Johan Baptist van) Taxis. (Lamoral van) Telegraafdienst. (Magazijn) Tengnagel. (Freule) 38 212 Uitenbogaerdt. (Ds.) „Unie van Holland” (De) Uurwerk der Kloosterkerk „Uytgang” 393 212 411 259 (e.v.) 338 en 313 Uytreders of pelleerders 251 Uytwyck. (Wapen van) 416 189 i89 Trip Dirksz. (Lucas) 189 415 de 353 Vaandel in de Kloosterkerk. (Oranje) Vaderland. (Bureau van het) Valk. (A.), deken van het Bid- dersgilde401 Valkenberg. (Graaf van) 427 Valkenburg. (Catharine Geer- truid van) Valkenburg. (Elisabeth van) Veen. (Jacob van) Veer. (Het Haagsche) Veer. (Quintyn de). „Vellekoopers” „Vellen” Vellewassersloot. (De) bladz. Tromen. (Jan).176 „Turcken”. [lakenstof]329(11.1.) en 244 (n I Tuijll van Serooskerke (Jkvr. Charlotte van) 396 en 416 Tuijll van Serooskercke. (Wapen van) Twent. (Inspecteur Waterstaat). bladz. Talman. (Louris) 284 (44) 140 140 141 75 -46 Tentoonstelling. (Heraldieke) 137 Tentoonstelling van Indische kleederdrachten in 1894 137 Tentoonstelling van de voor werpen voor de algemeene verloting ten behoeve der noodlijdenden door waters nood in 1861137 Tentoonstelling vanhetNeder- landsche Zeewezen in 1900. 137 „Terborgh”. (Uitspanning) 203 en 205 Terwesten. (Mattheus), kunst schilder 442 en 446 Testament van Mr. Jacob de Riemer Tetroode. (Toon) Thermen. (De) Thijssen. (Schilder). -357 (n-2) 417 339 78 150 236 236 344 Vellewassersput. (De) 237 en 344 Velse. (Commissaris der Nota rissen) Verboden boeken en Paskwil len in de 17= en i8e eeuw. (Titels van)19 en 25 Vereeniging ter beoefening van de geschiedenis van ’s Gra- venhage417 „Vergulde buis”. (De), [herberg] 79 Verhaven. (Jannette) 440 447 107. in en 117 214 !9Ö Tielmansz (IJsbrant) 283 (3-'en 3' Tienhoven. (Mr. G. van) 222 Tiling, Secretaris van Koning Willem II Tinge, Commissaris der Nota rissen Tivoli” Tollius. (De Wed. Mr. Herman Diderick) 442 Tollius. (Maria Wilhelmina) 442 en 449 Tombe. (Mevr. Gobius des) „Toornken” op de Klooster kerk. (Afbraak van het) 432 en 433 Toorop. (Schilder)196 Trip. (Cornells), vrijheer van Oud en Nieuw-Goudriaan en Langerak Trip. (Jan Corver)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 536