w. 490 423 8 145 117 Verstreek. (Heer van). Verveer. (Elchanon) Verveer. (Maurits) Verwen der Lakenen. (Het) Verwer. (Evert de). „Verwers” Verwers. (Aichte Huygen) 282(3") Verwersgracht. (De) 256 Verwerije. (Keure op de) 346 Veurne. (Burggraaf van) 423 (n. 1) Victoria (Hotel)226 Villers (Heer van) Vine, Leertouwer Vincentius Ferrius (H.) Vincentius Klooster (St.) „De Vink”. (Herberg). Vinkenburg” „Vliegende Paard”. (Het) Vlieger. (Anthony de) Vloeten. (Wapen van Van) Voegen. (Ds.) Voigt. (W.). „Voirwollen” Voldersgracht „Vollen”. (Het) Vollenhove. (Frans) „Voller” (De). 244 245 en 248 van Cats van) 415 250 280 250 132 34° 99 423 425 80 425 425 424 257 257 316 231 (n. 1) 244 en 344 366 388 en 429 282 (2) 363 363 199 199 201 [77 416 447 205 238 en 240 244 en 344 242 69 242 en 255 Vollers. (Broederschap der) Vollers-conflicten Vollery. (De). Volre. (Symon de) „Volresgraft” Voorhout. (Het) Voorhout. (Beplanting van het) bladz. Verhuist. (Johan)214 Verlaar. (De Wed. van Her manns) 187 Verlichting in de Kloosterkerk 418 Vermeulen213 Vermij. (Jacob) 283 (4") 158 215 215 245 286 256 Waal. (Claes die) Waanders. (Schilder) Waickhuisjen van den raem”. (Het) „Wairdeyn”. (De) Wale. (Wapen „Wanthuus”. (Het). Wantsnider. (Heynric die) „Wantsniiders”. (De) Wap. (Dr.) Wapenborden of rouwwapens in de Kloosterkerk 399 Wapens in de Kloosterkerk 415 „Warp” [Kettingdraad] 238 en 239 Wassenaer. (Van)30 Wassenaer (Agniete van) Wassenaer. (Barbe van). Wassenaer. (Besse van) Wassenaer. (Bonne van) Wassenaer. (Claes.van). Wassenaer. (Clare van) Wassenaer. (Jkvr. Elysabeth van) Wassenaer. (Franciscus van) 424 Wassenaer. (De Heeren van)427 Wassenaer (Heinrick, Heer van) 372, 422, 423, 425 en 427 Wassenaer. (Huis van) 82 Wassenaer. (Jacob, Heer van) 423 Wassenair. (Jan Sr. de) 373, 424 en 425 Wassenaer. (Joest IJosse] van) 424 en 425 Wassenaer. (Margareta van) 424 en 425 Wassenaer. (Maria van) 424 en 425 bladz. Vriman280 Vromade. (Heer van) 158 Vrouw Heinsbergen (Uitspan ning) 212 „Vrouwtje Pot”. (Uitspanning) 212 Vrijthoff. (Antony), horlogie- maker400 395 (n- 1) Vop Janszoon339 Voyer de Coulombiers. (Carel) 187 Vragen aan den Predikant Nieuwland (Brochure). Vranck Pietersz Vries. (Rosa de)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 537