3° 491 21 42Ó Wit. (J. de) With. (Jacomina de) Witsen. (Nicolaas) „Witsenburg”. (Uitspanning) Witt. (Johan de) Wittebol. (Cornelis Jansz.). Wittensz. (Cornelis Frans) Wittert. (A.), Heer van het Hoogland en Emiclaar 286 80 106 106 en 107 van 101 en 102 106 281 (2> 339 339 280 190 423 246 339 339 34° 34° 242 445 bladz. „Willemsoord”. (Uitspanning) en 208 77 211 bladz. Wassenair. (Jhr. Philips van) 286. 287 en 423 423 246 207 Willemspark. (Het) „Willemspaviljoen” Willemszoen. (Dirck) 287 Willemszoen. (Doe) Willemszoon. (Henrick) Willemszoon. (Jan Willemsz. (Willem) Win. (Wed. De) Winthuyzen46 Wissenkercke. (Wapen van) 415 209 21 189 200 152 344 435 Willemshospitaal Willemskerk. (De) 64 68 182 241 255 255 (n. 1) Weyburch. (Wapen van) 416 Wiggerszoen. (Jacop) Wilhelminagalerij. (De) Willem I. (Koning) Willem II. (Koning) Willem Tl. (Slaapvertrek Koning) Willem III. (Koning) Willem II) (Schrijftafelgemaakt door Koning)104 Willem V. (Prins)413 Willem VI. (Hertog) 365 Willem Claeszoen286 Willem Corneliszoen 284 (40) Willem Frederik George Lode- 3 fl ,1 VIII r:nIT Willem Gerijtszoon Willem Henricxsoen Willem Lambrechtszoon. Willem Lodewijk van Willem Sijmonszoon Willem. (joncker) Wassenair. (Vrouwe van) „Weedtassche” Weefgetouw. (Het)239 Weele. (Van der), kunstschilder 207 „Welgelegen”. (Uitspanning) 203 Weimar. (Kunsthandelaar) .113 Werft'. (Wapen van Van de) 415 Werkstaking der vollers 259 e.v., 338 en 343 Werve. (Salomon Adriaan van de) Westerhof. (Dr.). Wetten. (Hubert van). Weven der lakenen. (Het) „Wevers”. (De) „Weversplaats”. (De) wijk (later Koning Willem II) 106 339 233 339 Nassau 394 34° 233 Willem, Willem Willemszoons- zoon339 Willem Willemszoon 339 Willem Willemsz. van Delft 231 Willemsdr. (Alyt) 282 (s*) 124 130 en 132 Hoogland en Emiclaar 206 Wolbrantszoen. (Aelbrecht) 285 (5) Wol. (Soorten van)236 „Wollen Wanthuus” (Het). 250 Wolleweversbrief290 Woning van Mr. Jacob de Riemer443 Wornes. [Veurne] (Burchgraaf van)423 Wornes [Veurne] (Burchgra- vinne van) „Wonde” Wouter Claeszoon Wouterszoon. (Claes). Wouterszoon. (Jacob). Wouterszoon. (Joost) „Wijedsters” Wijn. (Mr. Hendrik van) Wijnen. (Van), solliciteur mili tair Wijngaarden Jansz. (Mr. Floris Óem van)374 Wijngaerden. (Margaretha Oem van)373 Wijngaerden. (President van) Wijngarden. (Godscalck Oem van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 538