INHOUD. 359 439 456 471 472 474 Bladz. 73 139 194 229 351 Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren. De Jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag IV A. J. Riko. Het Glanstijdperk van het Koninklijk Paleis op den Kneuterdijk te ’s-Gravenhage onder de regeering van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, met veertien afbeeldingen E. van Biema. Plet een en ander omtrent het Oude Haagsche Postwezen, naar bescheiden uit de archieven R. L. de Haes. Van Haagsche Koffiehuizen II. (Buiten gelegenheden) met acht afbeeldingen Dr. H. E. van Gelder. De Draperye van den Haag, met vijf afbeeldingen en twee plattegronden. C. F. Gijsbèrti Hodenpijl. Hulpbetoon van ’s-Gra venhage na het springen van het kruitschip te Leiden in 1807 A. Mulder. De Kloosterkerk te ’s-Gravenhage, met negen afbeeldingen en twee plattegronden F. L. Geldmaker Jr. Jacob de Riemer 1676 -1762 Kroniek Lijst van nieuwe straatnamen Samenstelling van den Gemeenteraad Zaak- en Naamregister

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 6