s trnyfelfe, 'I jrjfe I® Lr— I u I pfw Het Paleis op den Kneuterdijk 1844. Fotografie naar Steendruk. (Collectie K. F. Lommel). i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 84