83 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. wetsch huis, waarin Koning Willem II, voor de voltooiing der Gothische zaal een kostbare schilderijenverzameling onder dak bracht. Bij dit schilderijenpakhuis waarvan Flescher concierge en bewaarder was, woonde ook Z. M5. secretaris de heer Tiling. We gaan nu de Heulstraat in en vinden dan een paar bijgebouwen aan het paleis aan getrokken, waarin hofpersoneel gehuisvest was, en de garde-manger van het paleis benevens de bakkerij van Koningin Anna Paulowna, die onder meer personeel o.a. had meegebracht een Russischen bakker, Clemenkof ge- heeten, die enkel en speciaal voor het brood van de Koningin te zorgen had. Die laatste gebouwen strekken zich uit tot het eind der Wilhelmina galerij. Aan het aansluitende gedeelte van het Paleis tot aan den hoek van den Kneuterdijk is niets veranderd. Langs de Heul straat loopen dienstgangen. Onze wandeling rond paleis en park is nu geëindigd. Laat ik nu in ’t kort nog eens aangeven wat er nu (1906), nog uitwendig van het paleis te zien is. Het front Kneuterdijk is reeds besproken, evenals de achtergevel die men nu door de boomen achter het hek in de Paleis straat kan zien. De Amaliastraat neemt de plaats in van de allee, die het achtergedeelte van de tuinen met het voorste verbond en die eveneens recht op den achtergevel aanliep. Waar nu de Oranjestraat ligt, bevond zich de menagerie; de tuinvijver was ongeveer ter plaatse waar nu de kerk in de Paleisstraat is en het tuintje van Prinses Sophie op de hoogte van de tegenover gelegen villa waarin pension gehouden wordt. Het tweede gedeelte van de tuinen was zooals gezegd bestemd voor boom gaarden, warmoezierderij enz. Als we ons plaatsen op het plein van het Paleis van de Koningin in het Noordeinde, vóór het ruiterbeeld van Willem den Zwijger, zien we van het oude Paleis nog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 92