naburige stad, die, zelfbewuster dan ooit, hun rechten laten gelden; geen aanhouding of afpersing hunner koop lieden meer gedoogen, èn, ter meerdere veiligheid nu, de ommuringen hunner steden versterken met door geschut beplantte rondeelen en hun muur-torens in geschut-torens veranderen. Groote watervloeden teisterden vooral de Zuidhol- landsche en de Zeeuwsche eilanden, de rivieroevers en de Friesche kusten en vroegen op hun beurt soms talrijke menschen-offersdaarbij het werk van jaren zorgens en vlijt niet zelden op ééne nacht vernielend. Voortdurend in aantal en in omvang toenemende stede-branden 2), eene stad niet zelden voor de helft of bijna geheel tot eene ruïne herleidend, toonen op het nadrukkelijkst het onveilige, het gevaar van den hout-bouw en van de met riet gedekte dakenen verplichtten stad na stad, niet alleen om verderen hout-bouw en het dekken met riet te verbieden, maar ook om de bestaande rieten daken met behulp der stads-kas door hard dak, in met steen gedekte daken te veranderen, en om den huiseigenaren te gelasten, hun houten huizen i) Onder anderen in de jaren 1356, 1361, 1370, 1375, 1374. 14 Nov. 1377 toen de stad Biervliet verdronk en 19 parochiën verdwenen, en in 1387. -j In 1350 verbrandde Tiel grootendeels15 Juli 1351 groote brand in Haarlem; 1356, Weesp en Midden verbranden; 1360,groote brand in Sluis; 1361, leste weke in Mei, groote brand in Gouda; op 14 October van dat jaar verbrandt de voorstad van Zwolle; 1364, in ’t voorjaar, verbrandt Arnhem voor t/3 gedeelte; 1365, de stad Steenbergen verbrand geheel; 1372 in de stad Utrecht ver brandden, op St. Odulphusdag, 400 huizen; 1375, de geheele stad Schoonhoven verbrandttevens groote brand in Goz/rfaen in IJselstein; 1383, Aardenburg verbrandt1388, Ameide verbrandt geheel, Dordrecht en Gorcum verbranden ten deele; 1392, Leeu warden door de Schieringers ten deele verbrand; 1397 (Mei), Bergen-op-Zoom op 2 huijzen na geheel verbrand. 120 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIV1’^ EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 130