KI K Ia V 134 HET GRAFELIJK leven in die haghe, in de xivde eeuw. II0. Harpspeler uit een H. S. van 1380. zooals zijn schoonzuster in de stukken veelal genoemd werd, heeft Aelbrecht tot aan haren dood op 10 April 1362, (zij stierf in die Haghe, 1 nog menige last bezorgd. i°. ’s Graven kasteelen of huizen in het algemeen. 20. ’s Graven ghezinde. 30. ’s Graven kasteel in die Haghe. 40. De Graaf in huis. 50. De Graaf ter kerk. 6°. De Graaf ter jacht. 7°. De Graaf in geldzorg. 8°. De Graaf op reis. 90. De Graaf ter feest. io°. De Graaf als rechter. De Graaf in oorlog. De onderdeden, waarin ik duidelijkheidshalve nu de schets over het Grafelijk leven alhier, tijdens Aelbrecht van Beijeren, zal splitsen, zijn de volgende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 144