i 'ffi 1 hi 1 «'W; A<$? AV 1 - f: S ■nrnr.’ TFFf r /a V i h fl.rffff r rr-rrrajirrrRR-ffffl^ffffff^R^-RAR^-b-r-rR flRflWBflftflffffftftflrt H R K~M R ff M R R’ft H h W H H l< M HffM R’M ft ff MM-M M M F. FFffiS .ft r i jl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 145