136 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. A° 1361, 1365, na 2 April; voorts van voor van A° 1368, A0 A0 10 December tot in: voor 22 December tot in ’s Graven voornaamste verblijf, eigenlijk zijn hoofdverblijf, en terwijl hij ’s zomers veelal in Henegouwen en af en toe ook in Beijeren is en in ’t voorjaar bij voorkeur Zeeland bezoekt, vinden wij hem bijna eiken winter hier op zijn kasteelen tegen het laatst zijner regeering, nadat hij het bestuur over Henegouwen aan zijn oudsten zoon Willem, op 11 October 1394 had overgedragen, en hij tegen de groote bezwaren, aan het reizen toen verbonden, blijkbaar begon op te zien, vinden wij hem bijna onafgebroken hier, 1) Afgaande op de plaatsen, alwaar door Albrecht, blijkens het Charterboek van F. van Mieris, charters, Holland en Zee land betreffende, zijn geteekend, bevond hij zich op zijn kasteel in die Haghe 1359, na 24 Maart; voorts op 23—25 Juni en van vóór 20 November tot in A° 1360, na 27 Februari; voorts op J na 4 Januari; voorts van A° 1362voorts van voor 8 December tot in A° 1363, na 22 April; voorts in Augustus. A° 1364— op 21 Juli; voorts van voor 23 November tot in A° 1365, na 2 April; voorts van voor 1 tot na 22 Augustus. A° 1366 van 7 tot 17 Februari; voorts van voor 6 December tot in A° 1367. na 5 Februari; voorts van voor 16 Augustus en voor 13 December tot in A° 1368, na 27 Januari; voorts van voor 24 October tot in A° 1369— voorts van voor 3 November tot in A° 1370, na 12 Maart. (A° 1371 is geen enkel bekend gebleven charter indie Haghe door hem geteekend). A° 1372 is de Hertog bijna het geheelejaar door in die Haghe. A° 1373— op 24 tot na 29 Augustus en voorts van voor 10 November tot in: 1374, na 1 April; voorts van voor 5 tot na 21 Juli. 1375— op 18 Januari tot na 9 Februari. A° 1376op 14 Februari. A° 1377op 1 Februari tot na 14 April; voorts op 10 Juni en van voor 25 November tot in: 1370, na door hem geteekend). in A° 1358— op 20 December en bleef daar vermoedelijk tot in A° November tot in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 147