EEUW. I37 bijna onafgebroken. A° HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE 15 April. na 4 Meij; voorts op 3 Juli en althans zoolang ernstige aangelegenheden hem niet tijdelijk elders riepen. Het is wel bizonder gelukkig dat van al de toenmalige Gra felijke kasteelen en huizen, juist dit, het voornaamste, nog is overgebleven en nog heden ten dage bestaat. Wel is waar niet meer in den toestand, niet geheel onveranderd, zooals Aelbrecht het bewoonde, maar in zijn kern, de groote zaal met de daarbij aansluitende oudste woonvertrekken, hoezeer ook deze bij herhaling zijn vernieuwd, herbouwd en gewijzigd, toch nog voldoende, om ons, ten deele althans, een beeld te geven van een Grafelijk verblijf in die dagen. Die „Groote Zale” met hare machtige eiken be- kapping, zonder balken, zóó maar op de zijmuren Uit dit overzicht blijkt, dat Hertog Aelbrecht een groot deel van bijna eiken winter op zijn kasteel alhier doorbracht, van af 1385 is hij er steeds meer, en op het laatst zijner regeering A° 1388, bijna ’t geheele jaar door, tot in: A° 1389, bijna ’t geheele jaar door tot in A° 1390, tot na 20 Februari, enz. Uit dit overzicht blijkt, dat Hertog Aelbrecht (A° 1378 is geen enkel bekend gebleven charter in die Haghe geteekend). 1379op 11 Januari; voorts in Meij en van voor 18 October tot in A° 1380 tot na 17 Februari; voorts van voor 23 September tot in A° 1381, na 25 Januari; voorts van voor 1 April tot na 12 Meij. A° 1382 op 6 Januari tot na A° 1383 op 7 Februari tot iia 4 „icy, van voor 12 November tot in: A° 1384 na 15 Meij. A° 1385— op 17 Juni tot na 29 September, voorts van voor 15 December tot in: A° 1386, na 13 Maart; voorts van voor 3 November tot in: A° 1387 tot na 1 Maij; voorts van voor 4 Juli, op 3 Augustus en van voor 25 November tot in: 1388, bijna ’t geheele jaar door, tot in:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 148