>hf ÉiB ^WI w~ 1 r’wi Ja 7^ wanneader trfirt pnbtaet, ycPifarwrt tie het lijfu jfarefu hind L'‘ r metr dYufleiecbtyncy-t Het Ceveii vaneen (anS- ym/£j~ggy-otrr-air nafaet Cjza^cfi^e Atof~^aert z^^gev^at^yvanneezdertj^btonbti. J ^JuierLeirvzs geweest tot one er eer ert^o^^ttdacr dlewozd gestra^die^ici te higrtengae Het gewezen Grafelijk Kasteel te Haartyi*, omstreeks 1630, thans het Raadhuis. 5i5JÖJ)SW

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 150