EEUW. 142 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGUE, IN DE XIVDE ÖP 3 April 1365 werd Ridder Gerrit van Heemskerk voor Aelbrecht kastelein van het huis te Teijlingen, op voorwaarde hem dat te openen en te leveren, hetzij in oorlog, hetzij in andere diensten, met behoud van eene kamer voor zich. De timmeragien daer begonnen te doen voltooijen en een paardestal voor 60 paarden te maken; bedde en brand te leveren, wanneer het der genadige vrouwe behagen moge daer haren intrek te nemen en uit de opbrengst van het ambacht jaarlijksch 200 oude schilden te storten. z) Voor Floris V tot open huis gesticht. 3) Op 4 April 1385 verkocht Aelbrecht dit huis in Zeeland aan Raes van Borssele, onder beding, dat het voor hem en zijne nakomelingen steeds een open huis zou zijn. 4) Popkensburg was in 1401 door Klaas van Borssele en Maria van Arnemuijden aan Aelbrecht opgedragen en in leen terug ontvangen, mits open husinge te wesen tot wat tiden, dat wijs te doen hebben moghen. weduwe Johanna van Brabant, buiten beschikking gekomen, en zijn sedert vervallen. Tot jachtslot diende voorts het kasteel te Teijlingen (O), dat in 1283 aan de Grafelijkheid was vervallen en sedert 1352 door een kastelein bewaard B, mede’s Graven open huis was, evenals het oud Grafelijk kasteel te ’s-Gravenzande (P), dat echter na de voltooiing van het kasteel in die Haghe niet meer door de Graven zelf, maar door familieleden schijnt te zijn bewoond. Het huis ter Dussen, (Q) oorspronkelijk mede een eigen huis was den Baljuw van Zuid-Holland, den Heer van der Dussen ter bewaring afgestaan, die het met Aelbrecht’s toestemming in 1387 geheel vertimmerde, mits ’s Graven open huis blijvend. Ook over de kasteelen te Amerongen 2), Arnemuiden, El- woutsdijk 3), Heusden, Popkensburg 4), enz. had hij het recht als open huis voor een verblijfvoor eenige dagen tebeschikken. Na het overlijden van de Vrouwe van Voorne op 21 Januari 1371, kwam mede het kasteel Voorne, en na den dood van Guij van Blois in 1379, ook diens kasteelen te Gouda,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 154