Schoonhoven en Tholen ter beschikking van den Graaf, evenals het huis te Woerden en het huis ter Horst, welk laatste hij op 5 Juli 1374 ter bewoning en bewaking gaf aan Heer Hendrik van Hemert, met last het tegen den Bisschop van Utrecht te beschermen, het te betimmeren en open te houden, waarvoor Van Hemert 50 man te voete krijgt en elf oude scilde daeges voor cost. Voorts had de Graaf nog in vele zijner steden een eigen herberg, een huis, hem öf in eigendom toebehoorende en dan door een bewaarder bewoond, die het steeds voor mins heren comst gereed moest houden, öf een huis hem op gedragen en dat hij had aanvaard om tot zijn herberg te dienen, öf wel eene particuliere woning, soms met ’s Graven geldelijken steun gebouwd en dat, op daartoe overeen gekomen voorwaarden, steeds tot verblijf voor hem en zijn gezin geheel of ten deele beschikbaar was. In Dordrecht (R) had de Graaf aldus tot 1389 ter be schikking het huis Henegouwen, waarin steeds 30 bedden met slaaplakens en de noodige tafels met schragen aan wezig moesten zijn. Dit huis werd bewaard door Diederic van de Merwede, die verplicht was „beddinghe, tallen ende scragen ons te leveren als wij ’t Dordrecht waren ende van ambacht tot Tolloijsen ons té dienen met enen scepe te voeren enen dach buten onsen cost ende van husinghe ende stallen ons daer te leveren tot onsen orbaer tot alre tijt als wijs te doen hadden”. Diederic werd daarvan echter ontslagen en op 5 Mei 1389 het huis metter waerderobben en mitter steenen putte verkocht voor 1000 Gentsche scilde. In Bergen op Zoom(S) verbond Alsteen Marcelijsz. zich in 1324 zijne woning gereed te houden om als herberg dienst te doen voor den Graaf, zijn gemalin en kinderen, zonder hem den kost te geven, verder om stalling en ligplaats te leveren voor 30 paarden, voor kaarsen in den stal, voor brandstof in kamer en keuken te zorgen HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. 143

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 155