r I 150 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. Tezamen aan deze herberghe dus 57 personen met 34 of 38 paarden, Miinre Vrouwen Herberghe. (met) 1 knaep. Vrouwe bi mijnre vrouwe te wesen (met) 1 knaep. die paedse. (20) (Tezamen aan deze herberghe dus 52 of 53 personen met Van der Scotel Die camerlinc. (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) Mijn Vrouw mit haren joncvrouwen Meester ridder Meester camerlinc (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Vrouwe van der Vere Camerlinc en joncfrouw iv joncfrouwe Maerscalc Mier vrouwen capellaen ende haer zegheldragher (In der waderribbe) Messagier te paert Messagier te voet (In den stal). Hannekijn Meester cnaep Van der messen. Meester bottelgier Meester kok Meester pentier Van der nappe Van den scotel Clerc Doerwaerder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 162