j a. HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE. IN DE XIVDE EEUW. 151 al dan niet meegeteld moeten worden). (met) 1 knecht. (met) knecht Jan van den stalle. 25 paarden, welk getal echter stellig grooter was). (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 11 paerde. (met) 1 paert. (2 personen). (3 personen). 1 persoon. 1 knecht. (met) 11 paerde. (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 1 paert (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) 1 paert. (met) vi paerde. (met) in paerde. (met) 111 paerde. (4 of 5 personen). (3 personen). (5 personen). (2 personen). (3 personen). (2 personen). (2 personen) (2 personen) (1 persoon). (2 personen). (2 personen). (2 personen). (3 personen). (1 persoon). (4 personen). (4 personen). (2 personen). (2 personen). 1 garsoen. 11 knechten. (met) 1 knecht. I1 garsoen. 11 knecht. al naar die bij a. 11 personen. 111 knechten. (met) 1 knecht. (met) I 11 Pers?nen. 7 11 knechten, waaronder forier. (met) 1 knecht. (met) (met) 1 knecht. (met) 1 knecht (met) 1 knecht. (met) 1 knecht. (met) 1 knecht. (met) 1 knecht. (met) 1 knecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 163