EEUW. 0» 6. Cnechte-cleder In somma een 120 personen. 1. Baenrosen-cleder 2. Ridderen-cleder 2 dames en 4 joncvrouwen. Item Aleijden behoef ende Jannekiin die clerc, pleijn te clederen ende hoer voeders. waaronder den Leijden, Heijne- t t-JS i' Miin heer selve en 6 heeren. Mijn heer die Grave selve en 12 heeren. 11 personen. I52 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE 3. Clerken-cleder. 4. Cnapen-cleder38 personen, burchgrave van kien van der taelierie, Janne den scriver, en een piper. 5. Ghersone-cleder23 personen, waeronder Meijster Jacob Cyrurgien, de Barbier, Jan van den stalle, de Cok, 2 missel- giers, Hannekein van den buske en Claes uter pantrie. 17 personen, waaronder Fritse mijns heren pase, de coc. 7. Vrouwen-cleder Mire vrouwe de gravinne en Deze staten geven evenwel nog niet een zóó volledig beeld als men wel gaarne gewenscht had. Zij schijnen niet volledig tevens, wel aangevende allen, toen, ten jare 1354 tot mins heren en tot mire vrouwen herberghe behoorende, maar niet allen, die toen in en voor het hof in die Haghe, ’t zij voortdurend, ’t zij bij tusschen poozen werkzaam of verbonden waren. Een andere staat, mede van het jaar 1354, geeft aan de personen, die van Graaf Willem V en zijne gemalin dat jaar livrei ontvangen hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 164