In mire vrouwe baedstove stond de badcupe met eenre cappe ende een lozen bodem, en was de Gravinne soms een tijdlang op reis, dan werden in dien tijd mire vrouwe stove kaghelen vermaect, alle scoerstienen geruumt, alle bedden versien, vernaeijt en verhemelt, de vloeren waar noodig ghepaveijt, de veijnstren, waert te doene was, nuwes beglaset, de daken alle gestoppet, de ghoten gesoudiert, kortom alles nagezien en weder in goeden staat gebracht. De vrij kleine vertrekken in onvoldoende getale, van mire vrouwe, beoosten der oude sale gelegen, vertrekken, eigenlijk niet voor aanbouw geschikt, werden bij de toename van het gezin onvoldoende, en van daar, dat nu beoosten de kapelle, nuwe cameren werden aangebouwd, eerst voor de kinderen en het personeel met hun verzorging be last, en in en na 1366, mede voor de Gravin. Zoo ontstond nu tegenover mins heren kwartier, en door een ghanc langs het caetshof daarmede verbonden, het nieuwe kwartier van mire vrouwe, het Beijersche kwartier (E) genoemd, waarin zich tevens bevonden de kamers harer dochters, althans „de vrouwen earner van Gelre”, zijnde het vertrek harer oudste dochter Catha rine, sinds 1371 weduwe van Eduard van Gelre, en „mire jonevrouwen earner van Henegouwen”, waarschijnlijk ’t vertrek der jongste dochter, Johanna. De kamer, waarin na Aelbrechts dood, zijne weduwe, Margaretha van Cleve, bij voorkeur haar verblijf had, en waarin zij tenjare 1412 stierf, werd sedert althans nog in '1438 „die earner van Cleve” genoemd, en bevond zich naar alle waarschijn lijkheid in het gekanteelde gebouwtje aan de vijver-zijde. In ol bij het nieuwe verblijf van mire vrouwe van Beijeren aan den vijver, hebben wij mede te zoeken de vrouwen- camer, de hoghe earner, de grote earner, mire vrouwe cleijn camerkin, de onder-camer en andere vertrekken van het personeel aan hare herberghe verbonden, kamers, HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. I 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 185