De oude sale scheidde en verbond mins heren en mire vrouwe vertrekken boven beschrevenhet was meestal in die zaal dat beiden hun noen- en hun avent-maaltijd ge bruikten en tijdens en na dien, spelers en zangers of sprekers voor zich lieten optreden of bezoek ontvingen. Tusschen mire vrouwe earner en die sale was een ghanc, waaraan in 1359/60 hondert en tien dusent stiens vermatst waren. In die oude sale, toen waarschijnlijk nog met betrekkelijk lage zijmuren en eene ziende eiken bekapping gedekt, die, hoog boven de daar tegen aangebouwde vertrekken van mine here uitstekend, met ene scive of roosvenster was verlicht, was een beglaasd portael, waarschijnlijk bij die trappe van den wendelsteen die men uter sael gaet, en twee seoerstiene. Gelegen boven de overwelfde onderverdieping, was zij geheel ghepavijet en op het einde der zaal waren in 1387/8 twee nuwe casijnen mit horen veijnstren met XXVII voete nuwes glas geplaatst. Bij her haling is er sprake van de doren der sael, te voorzien van hanghelessen en vingerlincin die sael zijn taeflen, baneken en recken, daar hangen pauwelijone (althans in 1388/9), en in 1387/8 is er sprake van een hordijs ende van houte die kaersen op te setten, en van een loeijfe in die sael op te caetsen, terwijl op het gebouw, in zijn geheel mede de oude sael genoemd, bij herhaling odevairsnesten worden geplaatst of vernieuwd. Nadat de Gravin haar nieuw kwartier aan den vijver had betrokken, verloor de oude zaal hare vroegere be- teekenis en waarde en werd waarschijnlijk van nu af de nieuwe zaal (H), gelegen aan de verbindings-galerij van dat kwartier met mins heren vertrekken, de gewone eet- en ontvang-zaal. Van deze zaal blijkt echter uit de rekeningen al zeer weinig, in 1358 9 is er sprake van III odevaers- neste te maken ende op die nuwe sael te setten; in 1360 1 vinden wij er den matselaer bezig met het herstellen van I 74 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 188