176 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. dat si die sael ghemaect wouden hebben, die bedorven was”, en waarin datzelfde jaar dan ook belangrijke her stellingen werden uitgevoerd. In 1376 werd bij de groote trappe vóór die sale het over dekte poirtael gemaect en in 1397 door meijster Engebrecht de maetseler ut haerlem hare XHIde eeuwsche echt karakteris tieke baksteenen veijnstren door nuwe in Drakenvelts stene vervangen, waarbij zij uitwendig iets van haar vroeger zóó typisch eenvoudig en rustig karakter verloor. Gewoon weg tot vóór- en verzamel-hal en slechts bij groote feesten, op doop- en huwelijks-dagen en bij steekspelen tot feestzaal dienend, had zij weinig meubels, althans de rekeningen noemen er weinige. Bij den groote dubbelen scoerstien stond de hoghe tafel, waaraan blijkbaar min here met zijn voornaamste gasten was gezeten en boven welke tafel daarom nog een lakens cleet was gespannen aan de groote tafel zat het gevolg, aan eene andere de pipers of speellieden op de daarneven staande vaste ban eken, zooals er meerdere langs de wanden waren aangebracht. Verschillende lichtkronen voor waskaarsen hingen aan kettingen of an een reep aan de bekapping, althans er is sprake van een hoirne die an iserwerek hing, van nuwe pijpen an die croen, van een nuwe croijn, door Ghijsbrecht den spoermaker in die zale gehanghen en driewerf verhanghen, en op een solrekeijn neven den schouw stond die uijr-clocke en daaronder hingen twee scadeborde. Was er feest, dan werd het ondergedéelte der wanden met tapijten behangen, en behalve de tapijten onder de tafels liggende, de vloer gedeeltelijk daarmede belegd, en naast de beide kleine aanrecht-kamers of tredsoeren, waarin de spijzen en dranken in grooten voorraad gereed stonden, in de zaal scraag-tafels gezet, vol scottelen, plat- ielen, kannen, bekers, scencpotten en vlesken; en, ging men na den maaltijd dansen, dan werden behalve de hoghe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 190