HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. I77 tafel, de overige tafels weg- en de deden opgenomen en de vloer, om niet te glad te zijn, met sande bestrooid en na den dans kwamen dan soms de ghesellen ut den Haghe en speelden hun spil voir mine here en voir mire vrouwe. Het Coken-Hof. Tot de onmisbare dienstgebouwen behoorden de op het keuken-hof staande keukens met aangelegen gebouwen. Dat hof, ten deele wijngaard tevens, lag bezuiden de groote en bezuiden de oude zaal, zich uitstrekkend tot aan de binnen-gracht aldaar en door een muur met inrijpoort westwaarts gescheiden van het vóór de groote zaal gelegen vóór-hof en door een tweeden muur met poirte oostwaarts van den cleijnen coeltuun, grenzend aan het achter de vertrekken der Gravin gelegen bloemhof, dat, na den bouw van het kwartier van min here van Oestervant tot bloem-tuin voor dat kwartier diende. Blijkbaar lagen de keuken-gebouwen, zijnde de groote coken, het bac-huus, het slacht- of vleijsch-huus, het lardier, het wasch-huus en de torf-schuire in eene groep bijeen, deels langs de gracht, met groote ophaalputte in ’t midden terwijl ik vermoed, dat de bezuiden tegen de groote zaal bij den ronden hoektoren gelegene „pentrije” (bakkerij) diende tot de berg- en voorraad-camer van ’t broet, van de scoen brode, van de broet-tailloren (broodborden), van de kerspelbrode en van de koec (de lijf-koec, de brucel- sche coecke, enz.) en van ’t verdere meelgebak of ’t andere „ware van den ovene”. De naastgelegene tredsoer diende tot spijs-kamer, en de benoorden de zaal aanwezige buttelarije tot schenk-kamer, tijdens de groote maaltijden in die zaal gegeven. De over de binnen-gracht aldaar gelegene houten ophaal brug met de daarbij staande groote, verdedigbare poort, gaven van af het Spoije directen toegang tot het keuken- 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 191