246 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE EEUW. Clavicimbu- IX. DE GRAAF TER FEEST. t) Ontleend aan de rijmspreuken van W. v. Hildegaersberch. „Wije lief heeft, is selden vrij Van sorghen, des hi stedich sij”.1) aan arme priesters, aan zieken, armen en aan de bedelaars, die hem vervolgden. De Graaf hield veel van feestvieren en verzuimde zelden eene uitnoodiging uit Brussel, uit Gent, uit Arnhem of uit Cleef aan de respectieve hoven, of eene uitnoodiging van den Heer van Scoenhoven, van Jan van Blois, die o. m. in 1367 op mer Vrouwendach concepcio een feest gaf in siner herberghe in die Haghe, door den Graaf en door de Gravin bijgewoond en dat zoo prettig was, dat de tresorier boekte, „dattet een gescelscap gaf, dat men ’r een hoedeken om gaf.” En toen de Graaf en Gravin up Sonnendach na dertien dach in ’t jaer 1359 op hun kasteel te Sinte Geerden-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 266