EEUW. 249 In den banketroest, chiroet ende snoecken. venisoen vleyst tarte scaepen vleysch roest (gebraad) gherlet geley fricture comneye candeel ferret HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE het jaar 1368 wat er gediend werd in den feeste mit miin Vrouwe van Ghelre op 7 Januari van dat jaar. Dit feest begon des Zondagsavonds en duurde tot en met Dinsdag. Op dien Zondagavond bestond de maaltijd uit drie ghanghe j dat andere ghanc. 1 dat - darde ghanc. dat eerst ghanc. Des Manendaghes (bestond de maaltijd uit) vier ghanghen wiit brouwet 1 snoeke z pasteide venisoen van beerswel runt vleisch galentine braden zalme scapen vleysch ronget roest geleije van vischen mameny In den banketlucfrite, creft, roest. J) Paaschstijl, dus 1369. dat eerst ganch. dat - andere ganch. 1 dat dorde ghanc. dat vierde ghanch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 270