EEUW. Oudewater Medemblik 4 arbeiders. 20 20 20 264 HET GRAFELIJK LEVEN IN DIE HAGHE, IN DE XIVDE 3 metselaars, gewapenden en 8 arbeiders. 80 gewapenden en 8 arbeiders. 60 gewapenden en 8 arbeiders. Hensberch belooft bijstand met 200 om 4000 Rijns, guldens. 150 gewapenden, 4 timmerlieden, 3 smeden en 3 metselaars. 100 gewapenden, 4 timmerlieden. 3 smeden en 100 De raming bevat mede het aantal gewapenden, waarmede de voornaamste Edelen min here hadden te dienen. Bovenaan staat de Heer van Arckel met 300 gewapenden, dan volgen de Heer van Egmond en de Heer van Zeven bergen elk met 200 gew.de Heer van Abcoude en de Heer van der Lecke elk met 100 gew.; de Heer van Brederode en de Burggraaf van Leiden elk met 60 gew.; de Heer van Woude met 40 gew.; Gerrit van Egmond met 35 gew., enz., enz. Op den yen Juni 1398 ontbiedt Aelbrecht „al sijne leen mannen en welgeboorne tot tweevoudigen heirvaert, tot elcken tween luijden eenen derden man, alle welgewapent, met spade off mit een grave ende een bruggehordt, alsoe versien van alles, des sij behoeven sullen, hetsij schep- pinge off hernasch.” Voorts werd aan gewapent en 50 schutte Henegouwen, en van den Franschen en Engelschen Koning de Heer van Hensberch belooft bijstand met 200 glavien goeden lude Monnikendam Heusden Tholen Goes40 gewapenden. Sinte Geerdenberge30 gewapenden en 6 arbeiders. Vlaardingen20 gewapenden en Vlissingen20 gewapenden en 4 arbeiders. Westcappel20 gewapenden en 4 arbeiders. de stad Utrecht verzocht 100 man en hulpe ontboden uit Brabant,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 286