2,^6 EEN ROMEINSCHE STAD BIJ DEN HAAG. elkaar heen gelegde fundamenten van eenvoudige Ro- meinsche huisjes toeschijnen, een kolossaal groote villa, een soort paleis, bestaande uit een groot binnenplein, waar rondom de verschillende vertrekken lagen op de thans nog aanwezige fundamenten opgetrokken (afb. i). Die vertrekken, door een schuin pannendak bedekt (afb. 2), niet zeer van onze tegenwoordige daken verschillend, waren van binnen met stucschilderingen versierd, waar van vele kleine fragmenten afb. 3 en 4) gevonden werden. Ze waren voor een groot deel door hypocausten verwarmd, dubbele vloeren op pijlertjes van baksteen rustend, waaronder dan uit een aangrenzende oven de verwarmde lucht werd gevoerd om tusschen een dubbele wand door op te stijgen. Van dat alles werden vele frag menten gevonden. De baksteenen zijn vaak voorzien van den stempel van de legerafdeeling, die de gebouwen heeft opgerichthet spreekt van zelf, dat een overzicht van die stempels in verband met berichten van oude schrijvers en in vergelijk met zulke vondsten elders, een hoogst belangrijk materiaal vormen voor de geschiedenis. Het groote paleis schijnt in lateren tijd nog sterk ver groot door een aanbouw van ongeveer dezelfde grootte, die veel slechter gefundeerd en met veel minder solide materiaal gebouwd, resten heeft achtergelaten, die voor kenners eigenlijk niet goed meer herkenbaar waren. Dat het een aanbouw moet zijn geweest aan het vorige paleis, leiden we daaruit af, dat de muren in dezelfde richting loopen en er aan de scheidingsmuren bewijzen van samenhang tusschen beiden te ontdekken schenen. Hoe het zij hier lag een kolossale Romeinsche paleis- bouw, die voor een groot gedeelte door Reuvens werd opgegraven, voor een deel nog ononderzocht onder de aarde ligt. Dit paleis lag aan een met beeldhouwwerken versierd plein, (afb. 5) waarop het niet onwaarschijnlijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 302