Dr. J. H. Holwerda Jr. 28o EEN ROMEINSCHE STAD BIJ DEN HAAG. voorstelling der Romeinsche overheersching in Nederland, maar ook schatten van een hoogstaand kunsthandwerk liggen daar in den grond verborgen. En het vorstelijk ’s Gravenhage schuift zijn voorsteden meer en meer vooruit, straks zal het met moderne huizen ook de plaatsen beslaan waar eenmaal de Romeinsche over- heerscher zetelde. Dan zal voorgoed wat de aarde nog voor geheimen bewaart, bedolven liggen onder de gebou wen der residentie. Moge die residentie die schande niet begaan, mogen thans, nu het nog tijd is, de pogingen ge lukken van hen, die het mogelijk willen maken dat, vóór het zoover komt, den bodem zijn geheimen en schatten worden ontrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 308