14 October 18I0: van Vertellingen, 50 ets.-editie biz. 233. 2) Advertentie Haagsche Courant van Amsterdam 9V2 ’s morgens enz. om te Rotterdam vóór 5'/2 uur des avonds aan te komen; terug te Rotterdam 9 u. ’s avonds om te Amsterdam vóór 5 uur aan te komen. het station werden vervoerd; verder waren de kosten 10 ets. per persoon. Van meer invloed was de dienst van Reijman en van Ommeren. Deze begonnen in 1822 met een diligence- dienst tweemaal daags tusschen Den Haag en Leiden met rijtuigen voor 12 personen, van Leiden vertrekkende 6 en half 5, van Den Haag 8 en 7 uur; reeds in 1829 was er een 3e dienst naar Leiden ingevoerd en gingen er 2 door naar Amsterdam, namelijk die van half 8 en 2 uur. Men reed af bij het hotel den Ouden Doelen, waar Reijman kastelein was. Later ging de zaak over aan Peters en Comp., die eerst (in 1836 en 1837) één dienst naar Rotterdam door liet loopen, in 1839 ook een tweeden; een zekere Leclercq nam toen, natuurlijk na zich van een „comp” te hebben voordien, de zaak over, maar moest, na eerst den dienst tot één te hebben verminderd, het opgeven nog vóór de spoorweg Leiden bereikte, daartoe door concurrentie gedwongen. Al de voornoemde diensten kunnen vooral als locale worden vermeld; men gebruikte ze natuurlijk wel, als men verder reisde, zooals Van Lennep bijvoorbeeld, toen hij in 1840 naar Parijs vertrok 1), of voor Den Helder of Alkmaar. Daarbij moeten wij echter één uitzonderen, en de lezer zal zeker wel begrijpen, dat die van Van Gend en Loos wordt bedoeld. Wel had ook hij voor het locale verkeer eenige beteekenis Hildebrand noemt ook hen onder de warme menschenvrienden en in 1840 moest er een tweede dienst tusschen Amsterdam en Rot terdam begonnen worden 2) maar zijn hoofdverdienste HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 293

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 324