HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 307 wegen wel meer gebeurde, dat over een paar dagen, wan neer de dienst „ingewerkt” zou zijn (zooals het met een technische term luidt) wel niet meer zou gebeuren, en dat de Goudsche feesten meer drukte hadden veroorzaakt, dan waarop men gerekend had niets hielp het proces verbaal werd opgemaakt. Naar ik meen, heeft de zaak geen verdere vervolgingen ten gevolge gehad: de collega's zullen den heetgebakerden minister wel tot bedaren hebben gebracht, en de N. R. S. de moeite, om haar advocaat naar het Haagsche kantongerecht te sturen, hebben bespaard. Er was een ruime dienstregeling, 12 a 13 treinen daags, ontworpen, zelfs kwam de eerste trein uit Gouda om 7,45 aan, tegen nu om 8,18 (A. T.), de eerste sneltrein uit Amsterdam en Utrecht om 8,51, tegen nu om 9,58 (A. T.) uit Utrecht en 10,23 uit Amsterdam. Een eigenaardigheid was wel de inlegging van 3 treinen GoudaDen Haag en een in omgekeerde richting in verbinding met de treinen van en naar Rotterdam. Tot 1884 toe gebeurde het kaartjesophalen in de richting Den Haag op de Engelsche wijze, vóór dat de trein de Hollandsche spoor over was, waartoe een houten plankier ter breedte van 50 cM. aanwezig was. Eerst veel later is dat plankier verdwenen. In 1877 kwam daarop de opening der lijn Rotterdam Feyenoord, die een geheele omwenteling op den treinenloop der Hollandsche spoor ten gevolge had. Kon de maat schappij er tot dien dag mee volstaan te correspondeeren op de booten, die te Rotterdam aan het Rijnspoorstation op een 20 a 30 minuten afstands van hun station lagen, en was zij dus nogal vrij in het bepalen dier over gangstijd, nu kwam daarvoor een directe correspondentie met doorgaande rijtuigen in de plaats, en wij zien dan ook nieuwe treinen ingelegd, niet stoppende te Schiedam of Delft, met vervoer van 3e klasse reizigers alleen tusschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 339