HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 309 III. Na de opening der lijn AmsterdamRotterdam werden de trekschuiten, wat Den Haag betreft, door den reiziger van lange afstanden geheel verlatenwie troostte zich de moeite eerst een uur te varen, dan een kwartier te loopen, nog eens een kwartier of meer te wachten, en en door het nogal ongeregeld loopen 1 Mei 1892 liet zich de verandering werd de treinenloop ongeveer zooals 3e. Na den overgang aan de „Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen” werd dat rijtuig door een trein, be staande uit een 2e en een 3e klasse locaalrijtuig vervangen. Die overgang gebeurde op 15 October 1891op de lijn GoudaDen Haag merkte men er het eerste halfjaar alleen van, door de andere kleeding der chefs en van het verdere personeel der treineneerst verder voelen, en zij tot nu toe is gebleven, natuurlijk vermeerderd in verband met de behoefde; de opening van den Rotterdamschen ceintuurbaan (1896 bracht een groote vermeerdering van den treinenloop Den HaagGoudaRotterdam met zich, en de inlegging van een verbinding Den HaagGouda Vlissingen en een luxetrein Den HaagGoudaBergen in verbinding aldaar met den iets vroeger uit Amsterdam vertrekkenden trein AmsterdamDen HaagAntwerpen BrusselParijs. In 1900 waren er doorgaande rijtuigen van Den Haag SS. naar Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Leeuwarden, Gro ningen, Arnhem, Zutphen (alleen zomers), Keulen, Wies baden, Bazel, Nijmegen, Venlo en Maastricht, Antwerpen, Brussel en Bergen (luxetrein), en eindelijk naar Vlissingen. Het locaaltje Den Haag SS.H. S. M., voor het Haagsch verkeer van absoluut geen en in verdere gevallen van bijna geen belang, geloof ik te kunnen laten rusten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 341