Delftsche Trekschuit aan het Haagsche Veer bij de Haagpoort te Delft. Naar een foto op het Gemeentemuseum te Delft, omstreeks 1867.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 343