312 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE X1XDE EEUW. van zelfde remise was naar Delft overgebracht, tijdelijk in den doorrit van den theetuin Reineveld; het tarief werd gelaten, zooals het was, met afschaffing der ie klasse. Reeds spoedig na de opening bleek de dienst in twee opzichten onvoldoende te werken, en 13 Maart 1877 moest een halfuursdienst ingevoerd, met het tarief van 25 ets. voor den geheelen rit en 15 ets. van en naar de Hoornbrug; 5 April begon de rit van de Kapelsbrug. Met groote haast werd nog de weg door Delft gereed gemaakt, zoodat op 15 Juli 1877 de tram van de Rotterdamsche poort kon afrijden daarna werd van ’s morgens 8 tot ’s avonds 9 om het half uur en om 10 u ’s avonds van beide eindpunten gereden; en deze dienst is met een vermindering ’s winters in de avonduren vrijwel tot aan 1887 volgehouden; alleen werd er vanaf 9 December 1879, dus na de opening der lijn Hollandsche spoorKneuterdijk een tram Zaterdags en Zondags ingelegd, die na afloop der voorstellingen in den Koninklijken schouwburg van het Tournooiveld afreed, of, als er geen voorstelling was, Zondags om 11 uur van de Kapelsbrug, wat later in verband met veranderde avondvertrekuren tot half twaalf werd verlaat. De prijzen voor dien extra-rit waren tot Rijswijk 25, tot Delft 40 ets.; de wagen keerde terug zoo spoedig hij leeg was In 1880 werd het tarief als volgt veranderdDen Haag Hoornbrug ƒ0.15, Haagpoort ƒ0.25, Rotterdamsche poort o 30, van Delft Rotterdamsche poort tot Haag poort f 0.075, Reineveld o. 10, Hoornbrug f 0.15. De rit werd in 52 minuten afgelegd met vertrek van Rijswijk 19, van de Hoornbrug 22, van de Haagpoort 42 min. na het vertrek van Den Haag. De dienst werd met 5 wagens uitgeoefend, ’s avonds met 3, zoodat er altijd een stond aan de Kapelsbrug: een uitstekende maatregel, daar vooral ’s avonds de overtocht wel eens langer duurde dan voorgeschreven stondik her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 345