Wils Gezicht op Scheveningen met den zoogenoemden Dietz-wagen-trein, die bij de opening van het badseizoen in 1839 voor het eerst in gebruik werd gesteld. Houtsnee van B. B(al) in De Aardbol: Beschrijving van Nederland, Amsterdam 1841. Verzameling Aug. Sassen. 7 v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 353